Νίκος Πεπονάς

7 Pins
 8y
the windows logo is displayed on a computer screen in front of a blue background with light shining through it
Windows 7 wallpaper
a painting with boats and a house in the water next to a wall that has a lighthouse on it
Small island.
a small dog laying on the floor next to a rug
Γιορκσαιερ τεριέ (ύπνος)
a small dog is running on the floor
Γιορκσαιερ τεριέ (κλοτσιά)