‪#‎NOLITA‬ ‪#‎WHITE‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎DRESS‬ 120euro ‪#‎RELIGION‬ ‪#‎RED‬ ‪#‎BAG‬ 40euro

‪#‎NOLITA‬ ‪#‎WHITE‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎DRESS‬ 120euro ‪#‎RELIGION‬ ‪#‎RED‬ ‪#‎BAG‬ 40euro

‪#‎NOLITA‬ ‪#‎WHITE‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎DRESS‬ 120euro ‪#‎RELIGION‬ ‪#‎RED‬ ‪#‎BAG‬ 40euro

‪#‎NOLITA‬ ‪#‎WHITE‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎DRESS‬ 120euro ‪#‎RELIGION‬ ‪#‎RED‬ ‪#‎BAG‬ 40euro

‪#‎ACCESS‬ #WHITE ‪#‎GILET‬ 50euro ‪#‎KAYLESTANKUS‬ ‪#‎BLACK‬ ‪#‎TROUSERS‬ 50euro ‪#‎TAKESHIKUROSAWA‬ #BLACK ‪#‎BELT‬ 30euro ‪#‎TOIMOI‬ #BLACK #BAG 30euro

‪#‎ACCESS‬ #WHITE ‪#‎GILET‬ 50euro ‪#‎KAYLESTANKUS‬ ‪#‎BLACK‬ ‪#‎TROUSERS‬ 50euro ‪#‎TAKESHIKUROSAWA‬ #BLACK ‪#‎BELT‬ 30euro ‪#‎TOIMOI‬ #BLACK #BAG 30euro

‪#‎NOLITA‬ ‪#‎BLUE‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎KAFTANI‬ 85euro #NOLITA ‪#‎JEAN‬ ‪#‎KAPRI‬ 50euro ‪#‎MISSSITY‬ #JEAN ‪#‎BAG‬ 40euro

‪#‎NOLITA‬ ‪#‎BLUE‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎KAFTANI‬ 85euro #NOLITA ‪#‎JEAN‬ ‪#‎KAPRI‬ 50euro ‪#‎MISSSITY‬ #JEAN ‪#‎BAG‬ 40euro

‪#‎JENSEN‬ ‪#‎FLOWERS‬ ‪#‎DRESS‬ 60euro ‪#‎MISSSIXY‬ ‪#‎ORANGE‬ ‪#‎TOP‬ 30euro #JEAN ‪#‎SHORT‬ 25euro ‪#‎JNPLUS‬ ‪#‎WALLET‬ 43euro ‪#‎MOLLYBRACKEN‬ #BLUE ‪#‎GOLD‬ #VINTAGE 25euro

‪#‎JENSEN‬ ‪#‎FLOWERS‬ ‪#‎DRESS‬ 60euro ‪#‎MISSSIXY‬ ‪#‎ORANGE‬ ‪#‎TOP‬ 30euro #JEAN ‪#‎SHORT‬ 25euro ‪#‎JNPLUS‬ ‪#‎WALLET‬ 43euro ‪#‎MOLLYBRACKEN‬ #BLUE ‪#‎GOLD‬ #VINTAGE 25euro

‪#‎LEELOO‬ ‪#‎EGNATIA110‬ ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎GREECE‬ ‪#‎MISSIXTY‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎BOHO‬ ‪#‎NEWSYROS‬ ‪#‎SKIRT‬ ‪#‎MADE‬ ‪#‎IN‬ ‪#‎ITALY‬ 60euro ‪#‎IMTZ‬ ‪#‎RED‬ ‪#‎CHERRY‬ ‪#‎TOP‬ 30euro FOR REGUEST ON THE INBOX.

‪#‎LEELOO‬ ‪#‎EGNATIA110‬ ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎GREECE‬ ‪#‎MISSIXTY‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎BOHO‬ ‪#‎NEWSYROS‬ ‪#‎SKIRT‬ ‪#‎MADE‬ ‪#‎IN‬ ‪#‎ITALY‬ 60euro ‪#‎IMTZ‬ ‪#‎RED‬ ‪#‎CHERRY‬ ‪#‎TOP‬ 30euro FOR REGUEST ON THE INBOX.

Leeloo ‪#‎EGNATIA‬ 110 ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎GREECE‬ ‪#‎NOLITA‬ ‪#‎BLUE‬ ‪#‎VINATGE‬ ‪#‎KAFTANI‬ ‪#‎MADE‬ ‪#‎IN‬ ‪#‎ITALY‬...!!! 85EURO.... FOR REGUEST ON THE INBOX.

Leeloo ‪#‎EGNATIA‬ 110 ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎GREECE‬ ‪#‎NOLITA‬ ‪#‎BLUE‬ ‪#‎VINATGE‬ ‪#‎KAFTANI‬ ‪#‎MADE‬ ‪#‎IN‬ ‪#‎ITALY‬...!!! 85EURO.... FOR REGUEST ON THE INBOX.

#Leeloo #EGNATIA 110 #THESSALONIKI #GREECE.  #JEANPAUL #BOHO #VINTAGE #DRESS 90euro.

#Leeloo #EGNATIA 110 #THESSALONIKI #GREECE. #JEANPAUL #BOHO #VINTAGE #DRESS 90euro.

Leeloo ‪#‎Egnatia‬ 110 ‪#‎Thessaloniki‬ ‪#‎New‬ ‪#‎Window‬ ‪#‎Display‬.....08/06/15 ‪#‎ACCESS‬ ‪#‎LONG‬ ‪#‎GREEK‬ ‪#‎STYLE‬ ‪#‎DRESSES‬. 83euro

Leeloo ‪#‎Egnatia‬ 110 ‪#‎Thessaloniki‬ ‪#‎New‬ ‪#‎Window‬ ‪#‎Display‬.....08/06/15 ‪#‎ACCESS‬ ‪#‎LONG‬ ‪#‎GREEK‬ ‪#‎STYLE‬ ‪#‎DRESSES‬. 83euro

Leeloo ‪#‎Egnatia‬ 110 ‪#‎Thessaloniki‬ ‪#‎New‬ ‪#‎Window‬ ‪#‎Display‬.....08/06/15 ‪#‎Gmg‬ ‪#‎white‬ ‪#‎shirt‬ 25euro ‪#‎Sosexy‬ ‪#‎tshirt‬ 18euro ‪#‎Gsus‬ ‪#‎trousers‬ 30euro ‪#‎Misssixty‬ ‪#‎vintage‬ ‪#‎bag‬ 35euro ‪#‎Melissa‬ #white ‪#‎sleepers‬ 25euro ‪#‎Missixty‬ #vintage ‪#‎star‬ ‪#‎belt‬ 30euro

Leeloo ‪#‎Egnatia‬ 110 ‪#‎Thessaloniki‬ ‪#‎New‬ ‪#‎Window‬ ‪#‎Display‬.....08/06/15 ‪#‎Gmg‬ ‪#‎white‬ ‪#‎shirt‬ 25euro ‪#‎Sosexy‬ ‪#‎tshirt‬ 18euro ‪#‎Gsus‬ ‪#‎trousers‬ 30euro ‪#‎Misssixty‬ ‪#‎vintage‬ ‪#‎bag‬ 35euro ‪#‎Melissa‬ #white ‪#‎sleepers‬ 25euro ‪#‎Missixty‬ #vintage ‪#‎star‬ ‪#‎belt‬ 30euro

Leeloo ‪#‎EGNATIA‬ 110 ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎GR‬ ‪#‎ARTILI‬ ‪#‎TSHIRT‬ 75euro ‪#‎ACCESS‬ ‪#‎JEANS‬ 50euro ‪#‎MISSIXTY‬ ‪#‎WALLET‬ 40euro  #MISSIXTY ‪#‎SANDALIA‬ 40euro

Leeloo ‪#‎EGNATIA‬ 110 ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎GR‬ ‪#‎ARTILI‬ ‪#‎TSHIRT‬ 75euro ‪#‎ACCESS‬ ‪#‎JEANS‬ 50euro ‪#‎MISSIXTY‬ ‪#‎WALLET‬ 40euro #MISSIXTY ‪#‎SANDALIA‬ 40euro

‪#‎Leeloo‬ ‪#‎EGNATIA‬ 110 ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎INSHIGHT‬ ‪#‎PINK‬ ‪#‎FUN‬ ‪#‎IN‬ ‪#‎THE‬ ‪#‎SUN‬ ‪#‎DRESS‬ ‪#‎SIZE‬ M 50euro ‪#‎MISSSIXTY‬ ‪#‎VINTAGE‬ #PINK ‪#‎PLASTIC‬ ‪#‎BAG‬ # FOR # THE #SUN 40euro #MISSSIXTY ‪#‎JEAN‬ ‪#‎BABOU‬ ‪#‎SLEEPERS‬ 20euro

‪#‎Leeloo‬ ‪#‎EGNATIA‬ 110 ‪#‎THESSALONIKI‬ ‪#‎INSHIGHT‬ ‪#‎PINK‬ ‪#‎FUN‬ ‪#‎IN‬ ‪#‎THE‬ ‪#‎SUN‬ ‪#‎DRESS‬ ‪#‎SIZE‬ M 50euro ‪#‎MISSSIXTY‬ ‪#‎VINTAGE‬ #PINK ‪#‎PLASTIC‬ ‪#‎BAG‬ # FOR # THE #SUN 40euro #MISSSIXTY ‪#‎JEAN‬ ‪#‎BABOU‬ ‪#‎SLEEPERS‬ 20euro

‪#‎TWO‬ ‪#‎WAYS‬ ‪#‎TO‬ ‪#‎WEAR‬ ‪#‎YELLOW‬ ‪#‎TOP‬....!!!  ‪#‎ARTIGLI‬ #YELLOW #TOP 45euro  ‪ #MISSISXTY ‪#‎JEAN‬ #VINTAGE #BAG 45euro ‪#‎CHEAPMONDAY‬ #JEAN ‪#‎SHORTS‬ 20euro  ‪#‎MELLISA‬ ‪#‎LIME‬ #YELLOW ‪#‎BALARINA‬ 35euro

‪#‎TWO‬ ‪#‎WAYS‬ ‪#‎TO‬ ‪#‎WEAR‬ ‪#‎YELLOW‬ ‪#‎TOP‬....!!! ‪#‎ARTIGLI‬ #YELLOW #TOP 45euro ‪ #MISSISXTY ‪#‎JEAN‬ #VINTAGE #BAG 45euro ‪#‎CHEAPMONDAY‬ #JEAN ‪#‎SHORTS‬ 20euro ‪#‎MELLISA‬ ‪#‎LIME‬ #YELLOW ‪#‎BALARINA‬ 35euro

Leeloo Egnatia 110 Thessaloniki   ‪#‎TWO‬ ‪#‎WAYS‬ ‪#‎TO‬ ‪#‎WEAR‬ ‪#‎YELLOW‬ ‪#‎TOP‬....!!!  ‪#‎ARTIGLI‬ #YELLOW #TOP 45euro  ‪#‎TOIMOI‬ ‪#‎BLCAK‬ ‪#‎BADELONA‬ 50euro ‪ #‎MISSISXTY‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎EMBROIDER‬ ‪#‎BAG‬ 60euro

Leeloo Egnatia 110 Thessaloniki ‪#‎TWO‬ ‪#‎WAYS‬ ‪#‎TO‬ ‪#‎WEAR‬ ‪#‎YELLOW‬ ‪#‎TOP‬....!!! ‪#‎ARTIGLI‬ #YELLOW #TOP 45euro ‪#‎TOIMOI‬ ‪#‎BLCAK‬ ‪#‎BADELONA‬ 50euro ‪ #‎MISSISXTY‬ ‪#‎VINTAGE‬ ‪#‎EMBROIDER‬ ‪#‎BAG‬ 60euro

Leeloo Egnatia 110 Thessaloniki  #LAURAVITAL #TOP 40euro #LAURAVITAL #SKIRT 45euro

Leeloo Egnatia 110 Thessaloniki #LAURAVITAL #TOP 40euro #LAURAVITAL #SKIRT 45euro

Leeloo Egnatia 110 Thessaloniki  #ACCESS #DRESS 50euro #TOIMOI #BAG 20euro

Leeloo Egnatia 110 Thessaloniki #ACCESS #DRESS 50euro #TOIMOI #BAG 20euro

Pinterest
Search