Εμφάνιση ΚΟΥΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΛΑ.jpg

Εμφάνιση ΚΟΥΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΛΑ.jpg

Από καιρό έχω αντιληφθεί την έννοια και τη χρησιμότητα ενός lapbook στη διαδικασία της μάθησης, διαβάζοντας κυρίως ξένες σελίδες. Αποφ...

Από καιρό έχω αντιληφθεί την έννοια και τη χρησιμότητα ενός lapbook στη διαδικασία της μάθησης, διαβάζοντας κυρίως ξένες σελίδες. Αποφ...

Ιστορίες μιας τάξης: "Διαδραστικά τετράδια" ... Όταν τα τετράδια ζωντανεύουν!

Ιστορίες μιας τάξης: "Διαδραστικά τετράδια" ... Όταν τα τετράδια ζωντανεύουν!

DSC09680.JPG (1600×1107)

DSC09680.JPG (1600×1107)

Η τάξη μας: Τετράδιο γραμμάτων και συλλαβών

Η τάξη μας: Τετράδιο γραμμάτων και συλλαβών

ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΑ): Τετράδιο γραμμάτων και συλλαβών

ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΑ): Τετράδιο γραμμάτων και συλλαβών

Picture

Picture

Το μολύβι του συλλαβισμού

Το μολύβι του συλλαβισμού

Σχηματίζοντας τον Παρατατικό και τον Αόριστο

Σχηματίζοντας τον Παρατατικό και τον Αόριστο

Εγκλισεις

Εγκλισεις

Pinterest
Αναζήτηση