Φυσική Β' Γυμνασίου - Βιβλιο-ερωτηματολόγιο ...

Φυσική Β' Γυμνασίου - Βιβλιο-ερωτηματολόγιο ...

http://www.khronos.org/webgl/

http://www.khronos.org/webgl/

http://www.khronos.org/webgl/    WebGL

http://www.khronos.org/webgl/ WebGL

Οι καταστάσεις της ύλης (Java Applet)

Οι καταστάσεις της ύλης (Java Applet)

Φυσική - Γυμνάσιο Μαρκόπουλου: Μπαλόνι και Τοίχος

Φυσική - Γυμνάσιο Μαρκόπουλου: Μπαλόνι και Τοίχος

Online δραστηριότητες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και ιστοεξερεύνησης.  "Μαθαίνοντας για την αντιγραφή του DNA και την μεταγραφή του σε mRNA"

Online δραστηριότητες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και ιστοεξερεύνησης. "Μαθαίνοντας για την αντιγραφή του DNA και την μεταγραφή του σε mRNA"

Η διάσπαση του νερού σε απλούστερες ουσίες (άσκηση Drag and Drop με ανατροφοδότηση)

Η διάσπαση του νερού σε απλούστερες ουσίες (άσκηση Drag and Drop με ανατροφοδότηση)

Τα μόρια της ζωής (The Molecules Of Life)

Τα μόρια της ζωής (The Molecules Of Life)

Μια μικρή εισαγωγική σειρά από slides σχετικά με τα διαφορετικά είδη κυττάρων  και τα αντίστοιχα οργανίδιά τους,  συνδυασμένη με τρεις βασικές ερωτήσεις (σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο της Βιολογίας Γ Γυμνασίου)

Μια μικρή εισαγωγική σειρά από slides σχετικά με τα διαφορετικά είδη κυττάρων και τα αντίστοιχα οργανίδιά τους, συνδυασμένη με τρεις βασικές ερωτήσεις (σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο της Βιολογίας Γ Γυμνασίου)

chemical substances

chemical substances

Ενυδάτωση ιόντων ...

Ενυδάτωση ιόντων ...

Φυσική - Γυμνάσιο Μαρκόπουλου: Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση - Προσομοίωση (Java)

Φυσική - Γυμνάσιο Μαρκόπουλου: Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση - Προσομοίωση (Java)

Προσομοίωση Ελεύθερης Πτώσης (Java) - p4d

Προσομοίωση Ελεύθερης Πτώσης (Java) - p4d

Διάνυσμα Μετατόπισης - Java Simulation - p4d

Διάνυσμα Μετατόπισης - Java Simulation - p4d

Pinterest
Search