Νικόλαος / Nikos Σωτηρίου / Sotiriou

Νικόλαος / Nikos Σωτηρίου / Sotiriou

Athens - Greece / Athens - Greece ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 29-12-1941