Η βάπτιση του Αντώνη! Sep 2018 “little elephant”

12 Pins
 · Last updated 5y
some cupcakes that are sitting on a cake plate with blue and white decorations
Βαζάκι με βανίλια
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
several wooden boxes are stacked on top of each other with ribbons and tags attached to them
Παιδικές μπομπονιέρες τρίλιζα
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
some cupcakes that are sitting on a table
Cupcakes
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
a baby's breath card and its envelope are sitting on top of a table
Προσκλητήριο με ελεφαντάκι
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
a shelf filled with lots of baby blankets and other items in blue bows on them
Μπομπονιέρα πετσετάκια με ελεφαντάκια
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable  #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents Furniture Sets, Outdoor Furniture Sets
Μια ευχή για τον Αντώνη
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
an elephant is embroidered on the back of a white apron
Ποδιά για τη νονά του Αντώνη
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
there are many blue cake pops on the table with white sticks sticking out of them
Cake pops
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable  #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents Festival Captain Hat, Captain Hat
Στεφάνι κολυμπήθρας με όνομα
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable  #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
Κορνίζα ευχών
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
an elephant themed birthday party with blue and white decorations
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #candybar #candytable #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents
an elephant themed dessert table with cupcakes and cakes
Η βάπτιση του Αντώνη!candy table
Προσκλητήριο-Μπομπονιέρα-Candy table “Nikolas Ker”. #nikolasker #candybar #candytable #baptism #christening #nea_ionia #athens #boy #liitleelephant #baby #elephant #decoration #sweets #favors #boboniera #invitation #greece #greekevents #cupcakes #wishes #nikolaskerevents