ρολο καινουριο

33 Pins
 9mo
Collection by
an uncooked piece of bread with fruit and cheese on it's wrapper
Kασερόπιτα της στιγμής
an uncooked tortilla with fruit and cheese on it's wrapper
Kασερόπιτα της στιγμής
an uncooked pastry sitting on top of a white tablecloth covered with wax
Kασερόπιτα της στιγμής
some kind of food that is on a white table cloth and has been cut into pieces
Kασερόπιτα της στιγμής
some kind of food that is on a white table cloth and has been cut into pieces
Kασερόπιτα της στιγμής
the food is prepared and ready to be cooked on the stove or in the oven
Kασερόπιτα της στιγμής
the dough is covered with cheese and ready to go into the oven or bake
Kασερόπιτα της στιγμής
an uncooked pita bread with vegetables and cheese
Kασερόπιτα της στιγμής
a pastry sitting on top of a piece of paper next to a potted plant
Kασερόπιτα της στιγμής
an uncooked tortilla with fruit and cheese on it's wrapper
Kασερόπιτα της στιγμής
an uncooked piece of bread sitting on top of a baking sheet in a pan
Kασερόπιτα της στιγμής
some kind of food that is on a white tablecloth and has been cut into pieces
Kασερόπιτα της στιγμής
some food that is laying on top of a piece of paper with pink stuff in it
Kασερόπιτα της στιγμής
an uncooked piece of bread with fruit and cheese on it's wrapper
Kασερόπιτα της στιγμής