...και είναι κρίμα στον πόνο μας να μην έχουμε έναν άνθρωπο να μας αγαπά...

...και είναι κρίμα στον πόνο μας να μην έχουμε έναν άνθρωπο να μας αγαπά...

Unique Quotes, Inspirational Quotes, Life Quotes, Life Motto, Mottos, Life Lessons, Wise Words, Truths, Wisdom

English Quotes, Advice Quotes, Funny Pictures, Funny Stuff, Inspirational Quotes, Truths, Wisdom, German

.

Morning Quotes, Biggest Word, Romantic, Wise Words

Give your absence as a gift to those who didn't appreciate your presence.

Give your absence as a gift to those who didn't appreciate your presence.

Perhaps one day we might meet again, when we will be different, perhaps then we will be better suited for each other.

Pinterest
Search