ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

Kozani,Greece / Our company carries out earthmoving projects that include excavation, demolition, basement backfilling, road broaching, landscaping, tel 6978550271
Περισσότερες ιδέες από το ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

ΜΠΑΖΩΜΑ ΧΑΝΔΑΚΑ ΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ 6978550271

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ 6978550271 ΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΡΟΚΑΛΑΣ ΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6978550271

Κοζάνη (Kozani) στην πόλη Κοζάνη, Κοζάνη

ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6978550271

ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6978550271

Ενίσχυση θεμελίων κτιρίου

ΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

Πλατεία Νίκης (Nikis Square) στην πόλη Κοζάνη, Κοζάνη