Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε:   διαβάζω > διάβασα  αλλά: βάζω > έβασα  έβαλα αγαπώ >...

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

Picture

Picture

Τα μέρη του λόγου

Τα μέρη του λόγου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤ' - Χρονος Παρακειμενος  Kostas paliouras class

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤ' - Χρονος Παρακειμενος Kostas paliouras class

Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)

Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)

prepositions

prepositions

Ποιηματάκια για την στίξη

Ποιηματάκια για την στίξη

Τα πρωτάκια 1: Διαλυτικά (Γλώσσα)

Τα πρωτάκια 1: Διαλυτικά (Γλώσσα)

Τα πρωτάκια 1: Ρήματα σε -ίζω -ώνω (Γλώσσα)

Τα πρωτάκια 1: Ρήματα σε -ίζω -ώνω (Γλώσσα)

Pinterest
Αναζήτηση