Παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν την αξία και σπουδαιότητα του δέντρου της ελιάς, πολύ φοβάμα�%B

The olive is an evergreen plant that can grow as a shrub, hedge, or tree. Olive trees can grow as tall as 30 feet. Olives bear small pitted fruits that can

O EΦΕΤ ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν και άλλες εννέα (9) ετικέτες Εξαιρετικών Παρθένων

O EΦΕΤ ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν και άλλες εννέα (9) ετικέτες Εξαιρετικών Παρθένων

Για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, θα πρέπει οργανοληπτικά να ικαν%C

Για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, θα πρέπει οργανοληπτικά να ικαν%C

Στους ελληνικούς ελαιώνες, μετά το κλάδεμα, το άλλο που συνήθως δεν κάνουμε σωστά είναι η λίπ%

Στους ελληνικούς ελαιώνες, μετά το κλάδεμα, το άλλο που συνήθως δεν κάνουμε σωστά είναι η λίπ%

Το Ινστιτούτο Agropole στο Μακνές έχει μέσα στο πεντακάθαρό του κτίριο ένα δικό του κανονικό ελαιοτριβείο %2

Το Ινστιτούτο Agropole στο Μακνές έχει μέσα στο πεντακάθαρό του κτίριο ένα δικό του κανονικό ελαιοτριβείο %2

Τον κύριο ρόλο στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγει ένα ελαιοτριβείο παίζει ο χειριστ�%2

Τον κύριο ρόλο στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγει ένα ελαιοτριβείο παίζει ο χειριστ�%2

Τώρα ξεκινάνε δακοψεκασμοί σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές! Σαν αποτέλεσμα, οι παραγω�%

Τώρα ξεκινάνε δακοψεκασμοί σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές! Σαν αποτέλεσμα, οι παραγω�%

Αυτή την εποχή συνήθως ένα μεγάλο μέρος από ελαιόλαδα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ανοξείδω

Αυτή την εποχή συνήθως ένα μεγάλο μέρος από ελαιόλαδα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ανοξείδω

Δύο πρόσφατες ειδήσεις, μια καλή και μια κακή, μου δώσανε την αφορμή να γράψω για το ελληνικό ελ�%2

Δύο πρόσφατες ειδήσεις, μια καλή και μια κακή, μου δώσανε την αφορμή να γράψω για το ελληνικό ελ�%2

Πολλοί παραγωγοί είναι ανήσυχοι και ρωτούν για την ασθένεια από το βακτήριο Xylella Fastidiosa που έχει πλήξει δεκάδες χιλιάδε�%

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)


More ideas
Pinterest
Search