Περισσότερες ιδέες από το Positive
15.5 χιλ. "Μου αρέσει!", 193 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Kettlebells! 1. 15reps 2. 15 each side 3. 10each side 4. 20 reps 3-5 rounds #alexiaclark…"

15.5 χιλ. "Μου αρέσει!", 193 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Kettlebells! 1. 15reps 2. 15 each side 3. 10each side 4. 20 reps 3-5 rounds #alexiaclark…"

8,594 "Μου αρέσει!", 61 σχόλια - Get Up And Do It! (@girlyexercises) στο Instagram: "Shoulder workout 💗 by @alexia_clark"

8,594 "Μου αρέσει!", 61 σχόλια - Get Up And Do It! (@girlyexercises) στο Instagram: "Shoulder workout 💗 by @alexia_clark"

10.2 χιλ. "Μου αρέσει!", 172 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Pressing to 2017! Upper body workout! 40 seconds of each movement with minimal rest 3 rounds!!!…"

10.2 χιλ. "Μου αρέσει!", 172 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Pressing to 2017! Upper body workout! 40 seconds of each movement with minimal rest 3 rounds!!!…"

11.6 χιλ. "Μου αρέσει!", 300 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Not your average upper body workout! This ones is going to rock your shoulders! 1. 12 reps 2. 10…"

11.6 χιλ. "Μου αρέσει!", 300 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Not your average upper body workout! This ones is going to rock your shoulders! 1. 12 reps 2. 10…"

18.9 χιλ. "Μου αρέσει!", 338 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Plate Circuit 1. 15 reps each side 2. 20 reps 3. 10 reps each side 4. 15 reps 3-5 rounds…"

18.9 χιλ. "Μου αρέσει!", 338 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Plate Circuit 1. 15 reps each side 2. 20 reps 3. 10 reps each side 4. 15 reps 3-5 rounds…"

26.2 χιλ. "Μου αρέσει!", 525 σχόλια - MankoFit 🇩🇴 (@massy.arias) στο Instagram: "#TBT 😭🙌🏽I'll be back to this! [Read below] To build core strength is more than just to build muscle…"

26.2 χιλ. "Μου αρέσει!", 525 σχόλια - MankoFit 🇩🇴 (@massy.arias) στο Instagram: "#TBT 😭🙌🏽I'll be back to this! [Read below] To build core strength is more than just to build muscle…"

Shoulder workout by @alexia_clark

Shoulder workout by @alexia_clark

4,848 "Μου αρέσει!", 82 σχόλια - Fit Healthy Workouts💪🏼 (@fithealthyworkouts) στο Instagram: "By @alexia_clark Shred your abs with this CARDIO/CORE circuit! 1: high knee to oblique twist…"

4,848 "Μου αρέσει!", 82 σχόλια - Fit Healthy Workouts💪🏼 (@fithealthyworkouts) στο Instagram: "By @alexia_clark Shred your abs with this CARDIO/CORE circuit! 1: high knee to oblique twist…"

3,951 "Μου αρέσει!", 107 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Kettlebell Kill Sesh💀 4 rounds of the circuit 👇🏼 Exercise 1: 15 reps each side Exercise 2: 20…"

3,951 "Μου αρέσει!", 107 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Kettlebell Kill Sesh💀 4 rounds of the circuit 👇🏼 Exercise 1: 15 reps each side Exercise 2: 20…"

10.3 χιλ. "Μου αρέσει!", 257 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Kettlebells and lots of core! 1. 10 each side 2. 15 each side 3. 10 each side 4. 10 each leg…"

10.3 χιλ. "Μου αρέσει!", 257 σχόλια - Alexia Clark (@alexia_clark) στο Instagram: "Kettlebells and lots of core! 1. 10 each side 2. 15 each side 3. 10 each side 4. 10 each leg…"