Τοποθετήσεις ξύλινων δαπέδων - Παρκέ διαρκείας - Σκάλες

Τοποθετήσεις ξύλινων δαπέδων - Παρκέ διαρκείας - Σκάλες

www.ntsotsos.gr
Ελλάδα / Πατωματζής αναλαμβάνει τη τοποθέτηση και την συντήρηση σε ξύλινα πατώματα, την επισκευή τους καθώς και την επένδυση σε σκάλες
Τοποθετήσεις ξύλινων δαπέδων - Παρκέ διαρκείας - Σκάλες