Επειδή τάξη χωρίς κανόνες δεν γίνεται, σας παρουσιάζω τον πίνακα αναφοράς με κανόνες που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη χρονιά στην τάξη μου...

Επειδή τάξη χωρίς κανόνες δεν γίνεται, σας παρουσιάζω τον πίνακα αναφοράς με κανόνες που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη χρονιά στην τάξη μου...

Ιδέες για δασκάλους: Χρωματίζω τους κανόνες για το ολοήμερο!

Ιδέες για δασκάλους: Χρωματίζω τους κανόνες για το ολοήμερο!

Διαφάνεια8.PNG (960×720)

Διαφάνεια8.PNG (960×720)

Διαφάνεια7.PNG (960×720)

Διαφάνεια7.PNG (960×720)

Διαφάνεια6.PNG (960×720)

Διαφάνεια6.PNG (960×720)

Διαφάνεια11.PNG (960×720)

Διαφάνεια11.PNG (960×720)

Pinterest
Search