κανονες

Διαφάνεια9.PNG (960×720)

Διαφάνεια9.PNG (960×720)

Επειδή τάξη χωρίς κανόνες δεν γίνεται, σας παρουσιάζω τον πίνακα αναφοράς με κανόνες που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη χρονιά στην τάξη μου...

Επειδή τάξη χωρίς κανόνες δεν γίνεται, σας παρουσιάζω τον πίνακα αναφοράς με κανόνες που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη χρονιά στην τάξη μου...

Διαφάνεια5.PNG (960×720)

Διαφάνεια5.PNG (960×720)

Διαφάνεια4.PNG (960×720)

Διαφάνεια4.PNG (960×720)

Διαφάνεια3.PNG (960×720)

Διαφάνεια3.PNG (960×720)

Διαφάνεια10.PNG (960×720)

Διαφάνεια10.PNG (960×720)

Διαφάνεια8.PNG (960×720)

Διαφάνεια8.PNG (960×720)

Διαφάνεια7.PNG (960×720)

Διαφάνεια7.PNG (960×720)

Διαφάνεια6.PNG (960×720)

Διαφάνεια6.PNG (960×720)

Διαφάνεια11.PNG (960×720)

Διαφάνεια11.PNG (960×720)

Pinterest
Αναζήτηση