Ωδείο Ριζοπούλου

Ωδείο Ριζοπούλου

Ωδείο Ριζοπούλου
Περισσότερες ιδέες από το Ωδείο
Ωδείο Ριζοπούλου - Google+

Ωδείο Ριζοπούλου - Google+

Ωδείο Ριζοπούλου - Google+

Ωδείο Ριζοπούλου - Google+

Ωδείο Ριζοπούλου - Google+

Ωδείο Ριζοπούλου - Google+

Google My Business

Google My Business

Χειρο-πεντάγραμμο...! Το πεντάγραμμο που έχουμε πάντα μαζί μας. Και ανάμεσα στις γραμμές, τα διαστήματα!

Χειρο-πεντάγραμμο...! Το πεντάγραμμο που έχουμε πάντα μαζί μας. Και ανάμεσα στις γραμμές, τα διαστήματα!

Δυσκολεύεστε να μάθετε να διαβάζετε τις νότες στο κλειδί του σολ; Υπάρχει ένα «πεντάγραμμο» που έχετε πάντα μαζί σας!  Η Ελευθερία, 5 ετών μας δείχνει πώς θα διαβάσουμε τις νότες στις γραμμές και τα διαστήματα του πενταγράμμου, στο κλειδί του σολ.

Δυσκολεύεστε να μάθετε να διαβάζετε τις νότες στο κλειδί του σολ; Υπάρχει ένα «πεντάγραμμο» που έχετε πάντα μαζί σας! Η Ελευθερία, 5 ετών μας δείχνει πώς θα διαβάσουμε τις νότες στις γραμμές και τα διαστήματα του πενταγράμμου, στο κλειδί του σολ.

Vocal Warm-ups

Vocal Warm-ups

Vocal Health: 18 colorful hints and tips for maintaining good vocal health. Would make great posters.

Vocal Health: 18 colorful hints and tips for maintaining good vocal health. Would make great posters.

Anatomy Of A Singer: You Might Like Singing More Than You Think | timeRAZOR [infographic]

Anatomy Of A Singer: You Might Like Singing More Than You Think | timeRAZOR [infographic]

How voice works animated clip. Great for kids! Repinned by  SOS Inc. Resources  http://pinterest.com/sostherapy.

How voice works animated clip. Great for kids! Repinned by SOS Inc. Resources http://pinterest.com/sostherapy.