Ophelia Dimopoulou

Ophelia Dimopoulou

I love...to...love ❤️
Ophelia Dimopoulou
More ideas from Ophelia
Tatsuya Nakadai sings “Ballata Per Un Pistolero”! Original 7″ vinyl 45 r.p.m. record featuring Nakadai’s version of the cool Spaghetti Western theme song.

Tatsuya Nakadai sings “Ballata Per Un Pistolero”! Original vinyl 45 r. record featuring Nakadai’s version of the cool Spaghetti Western theme song.

Tatsuya Nakadai

Tatsuya Nakadai