Περισσότερες ιδέες από το Olga
Πως πέρασα στις διακοπές – Παιχνίδια

Πως πέρασα στις διακοπές – Παιχνίδια

Classroom Seating Charts to Improve Student Behavior, ADHD

Classroom Seating Charts to Improve Student Behavior, ADHD

This is behind my desk in my 4th grade classroom. A great reminder for everyone! (image only)

This is behind my desk in my 4th grade classroom. A great reminder for everyone! (image only)

Student Spaces The Desk Fairy Will Love! Dismissal routine anchor chart

Student Spaces The Desk Fairy Will Love! Dismissal routine anchor chart

First Grade Fancy: I'm done! Now what? {Famous words}

First Grade Fancy: I'm done! Now what? {Famous words}

E-Arrangement - It is also the most space efficient one. When we first introduced notebook classes it seemed to be the easiest solution to simply keep the layout and adjust the power supply to the existing situation.

E-Arrangement - It is also the most space efficient one. When we first introduced notebook classes it seemed to be the easiest solution to simply keep the layout and adjust the power supply to the existing situation.

Seating for 22. I hope it works for 31

Seating for 22. I hope it works for 31

Classroom layout has such a big impact on the students' experiences and learning in the classroom. Here are some the things I took into consideration when planning my classroom set up, along with the different arrangements and their pros and cons.

Classroom layout has such a big impact on the students' experiences and learning in the classroom. Here are some the things I took into consideration when planning my classroom set up, along with the different arrangements and their pros and cons.

welcome back to school bulletin board for instructional coach - Google Search

welcome back to school bulletin board for instructional coach - Google Search

Bulletin board

Bulletin board