Η Ορχήστρα των Χωμάτων

Η Ορχήστρα των Χωμάτων

Ανδρέα Κάλβου 3, Χαλάνδρι / περιβαλλοντική εκπαίδευση & καλλιτεχνικά βιωματικά εργαστήρια
Η Ορχήστρα των Χωμάτων