επαγγέλματα- γιατρός

Stethoscope craft (image only). I think I saw one like this for a lesson about "Jesus heals" where the circle part of the stethoscope had a heart or a cross or a verse or something like that.

Ο μελισσοκόμος# Μαθαίνουμε για τις μέλισσες.

Ο μελισσοκόμος# Μαθαίνουμε για τις μέλισσες.

Paper Crafts, School, Tissue Paper Crafts, Papercraft, Schools, Paper Crafting, Paper Art

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ"

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ"

Pinterest
Search