Περισσότερες ιδέες από το Lina
TU, Where innovation starts | Michel Suk en TU/e.   Project:	‘Transformatie’ en het fluisterbos Locatie:	TU/e campus, bij gebouw Impuls. Light design

TU, Where innovation starts | Michel Suk en TU/e. Project: ‘Transformatie’ en het fluisterbos Locatie: TU/e campus, bij gebouw Impuls. Light design

CoD+A Awards - Dandelion

CoD+A Awards - Dandelion

Continuous steel tree grate. Visit the slowottawa.ca boards:  http://www.pinterest.com/slowottawa/

Continuous steel tree grate. Visit the slowottawa.ca boards: http://www.pinterest.com/slowottawa/

DIY Pinecone Wreath

DIY Pinecone Wreath

Outdoor Light BallI

Outdoor Light BallI

These candy canes are made of standard 3/4" PVC pipe. If you want, you can opt for the 1" PVC or, with ore work, something even bigger.    In the picture are the PVC pipes cut to 5' lengths. Easily done by cutting the standard 10' length in half with a saw. Bring a saw to the hardware store and you can easily cut these down to size in the parking lot for easier transport.

These candy canes are made of standard 3/4" PVC pipe. If you want, you can opt for the 1" PVC or, with ore work, something even bigger. In the picture are the PVC pipes cut to 5' lengths. Easily done by cutting the standard 10' length in half with a saw. Bring a saw to the hardware store and you can easily cut these down to size in the parking lot for easier transport.

DIY Pallet Christmas Tree + Tutorial

DIY Pallet Christmas Tree + Tutorial

DIY decoration for outside my front door... could add some outdoor lights to it...

DIY decoration for outside my front door... could add some outdoor lights to it...

Pallet Christmas Tree

Pallet Christmas Tree

A pallet wood Christmas tree!

A pallet wood Christmas tree!