Παναγιώτα Καραφυλλιδου

Παναγιώτα Καραφυλλιδου

Παναγιώτα Καραφυλλιδου
More ideas from Παναγιώτα
Good Life Quote Ru (goodlifequoteru.com) for more Quote, Life Quote, Love Quotes, Free Quotes, Live Life Quote, Quotes about Moving On, Letting Go Quotes …

You where starting to get me back well guess what you just lost me again. stop going back to someone who will hurt you when you know you have someone who won't.

37 Of The Best Inspirational Quotes Ever

Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful. - 37 Of The Best Inspirational Quotes Ever