Πάρος, 1960.  Φωτ. Ζαχαρίας Στέλλας Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη  Paros island, 1960. Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives

Chance & Apartment 34 Inspiration : Greece (Paros island, Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives)

Paros island, 1971. Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives

Paros island, Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives

ΠΑΡΟΣ 1965 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ

ΠΑΡΟΣ 1965 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ

Μονή Αγίου Αντωνίου Πάρος 1970 φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

"Flying" on the roof of the Antonios Abbey! [Antonios Abbey, Kephalos, Paros island, Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives]

Πάρος  1971 φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Πάρος 1971 φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Πάρος  φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

through the : by Zacharias Stellas

Πάρος  1958 φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Paros island, Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives

Πάρος  φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Greek Summer Paros island, 1958 Photo by Zacharias Stellas Benaki Museum Photographic Archives

Ζαχαρία Στέλλα

Ζαχαρία Στέλλα

Πάρος  φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Πάρος φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Πάρος δεκαπενταύγουστος φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Πάρος δεκαπενταύγουστος φωτ.Ζαχαρία Στέλλα

Pinterest
Search