Περισσότερες ιδέες από το Panagiotis
As 40 técnicas do Gokyo                                                                           Mais

As 40 técnicas do Gokyo Mais

10 reason to train Brazilian Jiu Jitsu (BJJ)

10 reason to train Brazilian Jiu Jitsu (BJJ)

TSURI-KOMI-GOSHI

TSURI-KOMI-GOSHI

bjj. Martial arts and fight training jokes

bjj. Martial arts and fight training jokes

There’s nothing more soothing than relaxing with the sounds and smells of nature. If you live in a home with a concrete backyard, and you’ve been wishing you had a garden instead where you can unwind, here’s an innovative solution for you! This daybed project is a lot easier and far more practical than digging up concrete backyard and turning it into a garden. You still get to enjoy taking a nap or reading a great book on a wonderful lawn and you get a great conversation starter thrown in!

There’s nothing more soothing than relaxing with the sounds and smells of nature. If you live in a home with a concrete backyard, and you’ve been wishing you had a garden instead where you can unwind, here’s an innovative solution for you! This daybed project is a lot easier and far more practical than digging up concrete backyard and turning it into a garden. You still get to enjoy taking a nap or reading a great book on a wonderful lawn and you get a great conversation starter thrown in!

Reminder for therapy reminder for working out reminder for spirituality

Reminder for therapy reminder for working out reminder for spirituality

Motivation - Best Fitness Motivation Site

Motivation - Best Fitness Motivation Site

Best Saulo Ribeiro quote!

Best Saulo Ribeiro quote!

Motivational BJJ Quotes Jiu-Jitsu Motivation Supply Co. #Bjj #bjjmotivation #jiujitsu #jiujitsumotivation #quotes #motivational

Motivational BJJ Quotes Jiu-Jitsu Motivation Supply Co. #Bjj #bjjmotivation #jiujitsu #jiujitsumotivation #quotes #motivational

Bjj More

Bjj More