Μετεωρα - meteora

Collection by Panagiotis Evan's II

16 
Pins
 • 
42 
Followers

Οι Βράχοι του Θεου

Panagiotis Evan's II
ΜΕΤΕΩΡΑ.ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝΟΥ Unusual Facts, Mount Rushmore, Greece, Tourism, Mountains, Nature, Travel, Greece Country, Turismo

Η ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝΟΥ

Η Μονή Ρουσάνου, μετά την πρόσφατη, κατά τη δεκαετία του 1980, ριζική ανακαίνιση και αναστήλωση της από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία της περιοχής (7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), λειτουργεί ώς γυναικείο μοναστήρι, υπό την πνευματική προστασία και με τις πατρικές φροντίδες του .....

Meteora || Μετέωρα  #meteora #greece w / @cosmicsecret & @vbatsi by inspirationgr Tower Bridge, Homeland, Greece, To Go, Instagram Posts, Travel, Life, Greece Country, Viajes

Instagram post by Nico⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ • Sep 9, 2015 at 6:08am UTC

Meteora || Μετέωρα #meteora #greece w / @cosmicsecret & @vbatsi by inspirationgr

Meteora is after the Holy Mountain, the second largest monastic center in Greece. It is also one of the areas of our country that have been photographed more than any other. Travel Around The World, Around The Worlds, The Holy Mountain, Excursion, Saint Nicholas, Bhutan, Places To See, Mystic, Mount Rushmore

Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ

Η Μο­νή του Αγί­ου Νι­κο­λά­ου Ανα­παυ­σά βρί­σκε­ται πο­λύ κον­τά στο χω­ριό Κα­στρά­κι. Εί­ναι το πρώ­το μονα­στή­ρι που συ­ναν­τά­ει κα­νείς α­νε­βαί­νον­τας α­πό το χω­ριό αυτό στα Με­τέ­ω­ρα. Τρι­γύ­ρω του βρίσκον­ται και τα ε­ρει­πω­μέ­να μο­να­στή­ρια Προ­δρό­μου, Αγίας Μο­νής και Παν­το­κρά­το­ρος, κα­θώς και το εκ­κλη­σά­κι της Πα­να­γί­ας της Δού­πια­νης.

ΜΕΤΕΩΡΑ Half Dome, Greece, Mountains, Water, Travel, Outdoor, Greece Country, Gripe Water, Outdoors

Μετέωρα: Ο θαυμαστός “επίγειος ουρανός” της μοναστικής πολιτείας