ΡΟΔΟΣ 1964 φωτ Harry Weber

ΡΟΔΟΣ 1964 φωτ Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

Ρόδος Μαλώνας 1957 φωτ Νικόλαος Τομπάζης

Ρόδος Μαλώνας 1957 φωτ Νικόλαος Τομπάζης

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

ρόδος 1964 φωτ.Harry Weber

Jack O'connell, Greece

Jack O'connell, Greece

Jack O'connell, Greece, Rhodes

Σύμη 1950

Σύμη 1950

ΡΟΔΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 1964 φωτ.Harry Weber

ΡΟΔΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 1964 φωτ.Harry Weber

Rhodes 1959 photo by Jack Metzger

1984

Νίσυρος 1982 . Ζευγάρι νησιωτών σε ασβέστωμα της κατοικίας , του κουρείου , και της ταράτσας. Φωτογραφία Σπύρος Σταβέρης

Νίσυρος 1982 . Ζευγάρι νησιωτών σε ασβέστωμα της κατοικίας , του κουρείου , και της ταράτσας. Φωτογραφία Σπύρος Σταβέρης

ροδος 1934 φωτ Seifert Else

ροδος 1934 φωτ Seifert Else

Pinterest
Search