Παναγιωτης Μαρκοπουλος

Παναγιωτης Μαρκοπουλος

Παναγιωτης Μαρκοπουλος
More ideas from Παναγιωτης
Interesting:)

in Year 1902 Sir Arthur Cenan Doyle describes Sherlock Holmes as a man of iron, in 2008 Robert Downey Jr. stars as Iron Man Movie, Year 2009 Robert Downey Jr. stars as Sherlock Holmes Movie, Wow Predictions prophecy do come try Mind=Blown

#VDR #DROLE #HUMOUR #FUN #RIRE #OMG

#VDR #DROLE #HUMOUR #FUN #RIRE #OMG

A guy eating a burger gets attacked by a chip... comics without words are hard to describe. Tap to view!

A guy eating a burger gets attacked by a fry. The last guy said chip. I mean seriously, what's the deal with calling dries chips? Fries are fried potatoes, not chipped potatoes.