Περισσότερες ιδέες από το
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ακριλικό

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ακριλικό

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άρχων Μιχαήλ αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άρχων Μιχαήλ αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Το Γενέσιον της Θεοτόκου αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Το Γενέσιον της Θεοτόκου αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άρχων Μιχαήλ αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Άρχων Μιχαήλ αυγοτέμπερα στιλβωτό χρυσό

Ο Χριστός Εμμανουήλ ακριλικό

Ο Χριστός Εμμανουήλ ακριλικό

Η Αγία Αργυρή ακριλικό

Η Αγία Αργυρή ακριλικό

Ο Άγιος Νικόλαος ακριλικό

Ο Άγιος Νικόλαος ακριλικό

Η Αγία Βαρβάρα αυγοτέμπερα

Η Αγία Βαρβάρα αυγοτέμπερα