Θεμελιοτεχνικη Παντελης Μπουρνιας

Θεμελιοτεχνικη Παντελης Μπουρνιας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 2009 ΣΤΗ ΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ THEMELIO DESIGN ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΔΡΑΣΤ