Σχολείο

"The students are asked to choose a simple shape and create a pattern of that shape to trace onto the paper. The students are told to overlap the shapes to create interesting negative shapes. Then they erase the lines where the shapes overlap.  After they complete their composition, they add color to the background with colored pencils."

"The students are asked to choose a simple shape and create a pattern of that shape to trace onto the paper. The students are told to overlap the shapes to create interesting negative shapes. Then they erase the lines where the shapes overlap. After they complete their composition, they add color to the background with colored pencils."

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και…

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και…

How to Teach Geography with Continent Boxes, DIY Montessori Continent Boxes, A multi-sensory approach to learning with kids, Multi-Culture ideas with kids

How to Teach Geography with Continent Boxes

How to Teach Geography with Continent Boxes, DIY Montessori Continent Boxes, A multi-sensory approach to learning with kids, Multi-Culture ideas with kids

Poster για δομή της παραγράφου

Poster για δομή της παραγράφου

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Φύλλο εργασίας που μπορεί να δοθεί στους μαθητές για να εξασκηθούν στην επιμήκυνση μιας φράσης.

Φύλλο εργασίας που μπορεί να δοθεί στους μαθητές για να εξασκηθούν στην επιμήκυνση μιας φράσης.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Pinterest
Αναζήτηση