ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
More ideas from ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δευτέρα Παρουσία. Η κρίση

Δευτέρα Παρουσία. Η κρίση

This is a real Russian alphabet, which systematically destroyed, first by the Greeks Cyril and Methodius, and then by Peter the Great and then the Bolsheviks from 49 to 33 letters.

This is a real Bulgarian alphabet, which systematically destroyed, first by the Greeks Cyril and Methodius, and then by Peter the Great and then the Bolsheviks from 49 to 33 letters.

Святые Апостолы Лука и Марк, икона в академическом стиле

Apostles Luke and Mark - D. Khomyakov, the iconostasis of the upper church of the Savior-Transfiguration Cathedral of Valaam Monastery, academic style.

Stiles, Orthodox Icons, Byzantine Icons

Flickr

Flickr