Εικόνες pecs

9 Pins
 · Last updated 5y
an image of school objects flashcard on the app store's mobile phone screen
Benefits Of Homeschooling
printable flashcards...home, school, body parts, colors, etc.
an image of a room with furniture and things labeled in russian on the bottom corner
Πίνακας αναφοράς με τα αντικείμενα του σπιτιού (3)
Δραστηριότητες, παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό για το Νηπιαγωγείο: Πίνακας αναφοράς με τα αντικείμενα του σπιτιού (3)
an english worksheet with pictures of people
Actions 2 flashcard
Kids Pages - Flashcards - Verbs 2
an image of a cartoon showing how to wash a dog's face with water
Добавить картинку с СВ в начале: “ршила помыть/вымыть"
the comic strip shows people in different stages of climbing up a tree with their dogs
Album Archive
ארכיון האלבומים
an english worksheet with pictures of people
ρήματα
the words in german are used to describe what people are doing and how they use them
ρήματα