Mina Papatheodorou Valyraki: "Quinces", 1997

Mina Papatheodorou Valyraki: "Quinces", 1997

Mina Papatheodorou Valyraki: "Eretria ’89", 1989

Mina Papatheodorou Valyraki: "Eretria ’89", 1989

Mina Papatheodorou Valyraki: "Lilium in aqua (1)", 2010

Mina Papatheodorou Valyraki: "Lilium in aqua 2010

Mina Papatheodorou Valyraki: "Still Life - Rome", 1992

Mina Papatheodorou Valyraki: "Still Life - Rome", 1992

Mina Papatheodorou Valyraki: "Still Life with vegetables", 2005

Mina Papatheodorou Valyraki: "Still Life with vegetables", 2005

Pinterest
Search