Περισσότερες ιδέες από το Paraskevi
50 demos de funcions útils en jQuery | Les llibreries de javascript com jQuery ens fan ser més productius. Aquí trobareu exemples per iniciar-vos o per repassar les funcions més conegudes de jQuery.

50 demos de funcions útils en jQuery | Les llibreries de javascript com jQuery ens fan ser més productius. Aquí trobareu exemples per iniciar-vos o per repassar les funcions més conegudes de jQuery.

JQuery Slider Tools, 200 Best! This is a selection with 200 of the best jQuery sliders plugins and tutorials with a lot of different features

JQuery Slider Tools, 200 Best! This is a selection with 200 of the best jQuery sliders plugins and tutorials with a lot of different features

10 Useful JavaScript Snippets, includes setting responsive points, click count, etc

10 Useful JavaScript Snippets, includes setting responsive points, click count, etc

CSS Almanac | CSS-Tricks

CSS Almanac | CSS-Tricks

Cheat Sheet CSS Simple Shapes

Cheat Sheet CSS Simple Shapes

Cheat-Sheet für HTML5-Entwickler. (Grafik: MakeAWebsiteHub.com )…

Cheat-Sheet für HTML5-Entwickler. (Grafik: MakeAWebsiteHub.com )…

I totally endorse this idea! Keep your cords handy with binder clips as shown here. Also mark your cords with product and year so that if you keep cords in a drawer or backpack, you can quickly identify the cord. WithinReach.biz repined from the Idea Room

I totally endorse this idea! Keep your cords handy with binder clips as shown here. Also mark your cords with product and year so that if you keep cords in a drawer or backpack, you can quickly identify the cord. WithinReach.biz repined from the Idea Room