Περισσότερες ιδέες από το 'kristi
Get this look (blouse, vest, shorts, boots, sunglasses) http://kalei.do/WTF8PQI9JeQqsgmj

Get this look (blouse, vest, shorts, boots, sunglasses) http://kalei.do/WTF8PQI9JeQqsgmj

Get this look (pants, blazer, pumps, necklace) http://kalei.do/WfxwV4c8vSYibkhT

Get this look (pants, blazer, pumps, necklace) http://kalei.do/WfxwV4c8vSYibkhT

Get this look (jacket, socks, shoes) http://kalei.do/WRpTYMxI5YaCOAp3

Get this look (jacket, socks, shoes) http://kalei.do/WRpTYMxI5YaCOAp3

Get this look (shirt, bootie) http://kalei.do/WRZY80B9XTkry7uI

Get this look (shirt, bootie) http://kalei.do/WRZY80B9XTkry7uI

Get this look (shirt, jacket, socks, bootie) http://kalei.do/WYFtUviSpsO1pLpu

Get this look (shirt, jacket, socks, bootie) http://kalei.do/WYFtUviSpsO1pLpu

Get this look (jacket, dress) http://kalei.do/WaBOVpB4qdly4BEL

Get this look (jacket, dress) http://kalei.do/WaBOVpB4qdly4BEL

Get this look (skirt, shirt, shoes, hat) http://kalei.do/WYtjJJ0pAQ8WmGX0

Get this look (skirt, shirt, shoes, hat) http://kalei.do/WYtjJJ0pAQ8WmGX0

Get this look (leggings, sweatshirt) http://kalei.do/WduSWBQlOVZsqYd2

Get this look (leggings, sweatshirt) http://kalei.do/WduSWBQlOVZsqYd2