Ο Ζωοδότης

Collection by Nicolaos

35 
Pins
Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Orthodox Catholic, Catholic Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Holy Thursday, Christian Artwork, Russian Icons

Византийская иконопись: Михаил Алевизакис (православное церковное искусство)

Ο Μιχάλης Αλεβυζάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1966. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από το 1984

Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Images, Religious Art, Raphael Angel, Archangel Raphael, Church Icon, Renaissance Kunst, Religious Paintings

Византийская иконопись: Михаил Алевизакис (православное церковное искусство)

Ο Μιχάλης Αλεβυζάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1966. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από το 1984

Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Byzantine Icons, Byzantine Art, Life Of Christ, Religious Images, Orthodox Icons, Sacred Art, Roman Catholic, Kirchen, Christian Faith

Византийская иконопись: Михаил Алевизакис (православное церковное искусство)

Ο Μιχάλης Αλεβυζάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1966. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από το 1984

Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Raphael Angel, Archangel Raphael, Greek Icons, Life Of Christ, Byzantine Icons, Albrecht Durer

Византийская иконопись: Михаил Алевизакис (православное церковное искусство)

Ο Μιχάλης Αλεβυζάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1966. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από το 1984

Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Theodosaki and T. Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Raphael Angel, Archangel Raphael, Life Of Christ, Byzantine Icons, Albrecht Durer, Orthodox Icons

Византийская иконопись: Михаил Алевизакис (православное церковное искусство)

Ο Μιχάλης Αλεβυζάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1966. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από το 1984

A Deeper Understanding of the Parable of the Ten Virgins from St. Seraphim of Sarov - True Orthodox Diocese of Western Europe Religious Pictures, Religious Icons, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Saint Antony, Holy Week, Life Of Christ, Mosaics

Μεγάλη Τρίτη Των Δέκα Παρθένων: Το νόημα της Παραβολής

Μεγάλη Τρίτη Των Δέκα Παρθένων: Το νόημα της Παραβολής Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ': Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. Απόδοση: Να, ὁ Νυμφίος ἔρχεται στὸ μέσο τῆς νύχτας, κι εὐτυχισμένος θὰ εἶναι ὁ δοῦλος ποὺ θὰ…

Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Byzantine Icons, Byzantine Art, Holy Thursday, Life Of Christ, Religious Images, Orthodox Icons, Christian Art, Close Image, Fresco

Βυζαντινή αγιογραφία: Mιχαήλ Αλεβυζάκης | Oρθόδοξη εκκλησιαστική Τέχνη | Iconographer

Ο Μιχάλης Αλεβυζάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1966. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από το 1984

Eastern orthodox icon of Jesus Christ and the children. A popular icon for children, parents, and schools. Christ rebuked the disciples for preventing the little children from c Religious Pictures, Religious Icons, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Greek Icons, Bless The Child, Orthodox Christianity, Catholic Art

Christ and the children Icon (1)

Eastern orthodox icon of Jesus Christ and the children. A popular icon for children, parents, and schools. Christ rebuked the disciples for preventing the little children from c