Περισσότερες ιδέες από το
_
Greek quotes

Greek quotes

Ασε τους να το πιστεύουν...

Ασε τους να το πιστεύουν...

His voice had a brittle note that managed to make that playful comment sound like an unfortunate tragedy.

His voice had a brittle note that managed to make that playful comment sound like an unfortunate tragedy.