ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 7: Αφιέρωμα στην Ενδυματολογία. Ναύπλιο 1989. Διεύθυνση έκδοσης: Ιωάννα Παπαντωνίου ETHNOGRAPHICA 7: On Costume. Nafplion 1989. Editor: Ioanna Papantoniou. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 7: Αφιέρωμα στην Ενδυματολογία. Ναύπλιο 1989. Διεύθυνση έκδοσης: Ιωάννα Παπαντωνίου ETHNOGRAPHICA 7: On Costume. Nafplion 1989. Editor: Ioanna Papantoniou. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 4: Πρακτικά συνεδρίου "Ενδύεσθαι. Ιστορικές, κοινωνιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις". Ναύπλιο 2012. ISSN 1108-8400. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 4: Πρακτικά συνεδρίου "Ενδύεσθαι. Ιστορικές, κοινωνιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις". Ναύπλιο 2012. ISSN 1108-8400. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιωάννα. Ελληνικές Τοπικές Ενδυμασίες. Ναύπλιο 1996. 28 εκ., σελ. 221, εικόνες: 28 ασπρόμαυρες, 109 έγχρωμες, χάρτης, γλωσσάριο, βιβλιογραφία. Τρίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά. PAPANTONIOU, Ioanna. Greek Regional Costumes. Nafplion 1996. 28 cm, pp. 221, plates: 109 color and 28 monochrome, map, glossary, bibliography. Trilingual edition: Greek-English-French. ISBN 960-85159-8-X. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιωάννα. Ελληνικές Τοπικές Ενδυμασίες. Ναύπλιο 1996. 28 εκ., σελ. 221, εικόνες: 28 ασπρόμαυρες, 109 έγχρωμες, χάρτης, γλωσσάριο, βιβλιογραφία. Τρίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά. PAPANTONIOU, Ioanna. Greek Regional Costumes. Nafplion 1996. 28 cm, pp. 221, plates: 109 color and 28 monochrome, map, glossary, bibliography. Trilingual edition: Greek-English-French. ISBN 960-85159-8-X. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 14: Αφιέρωμα στην Κύπρο. Ναύπλιο 2009. ETHNOGRAPHICA 14: On Cyprus. Nafplion 2009. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 14: Αφιέρωμα στην Κύπρο. Ναύπλιο 2009. ETHNOGRAPHICA 14: On Cyprus. Nafplion 2009. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 12-13: Μουσεία και λαϊκός πολιτισμός. Ναύπλιο 2003.  Διεύθυνση έκδοσης: Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά. ETHNOGRAPHICA 12-13: Museums and Folk Culture. Nafplion 2003. Editor: Cleo Gougoulis. Bilingual edition: Greek-English. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 12-13: Μουσεία και λαϊκός πολιτισμός. Ναύπλιο 2003. Διεύθυνση έκδοσης: Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά. ETHNOGRAPHICA 12-13: Museums and Folk Culture. Nafplion 2003. Editor: Cleo Gougoulis. Bilingual edition: Greek-English. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 11: Αναφορά στην Πελοπόννησο. Ναύπλιο 1999. Διεύθυνση έκδοσης: Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά. ©Peloponnesian Folklore Foundation, NafplionETHNOGRAPHICA 11: Tribute to Peloponnese. Nafplion 1999. Editor: Cleo Gougoulis. Bilingual edition: Greek-English. ISSN 0257-1692

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 11: Αναφορά στην Πελοπόννησο. Ναύπλιο 1999. Διεύθυνση έκδοσης: Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά. ©Peloponnesian Folklore Foundation, NafplionETHNOGRAPHICA 11: Tribute to Peloponnese. Nafplion 1999. Editor: Cleo Gougoulis. Bilingual edition: Greek-English. ISSN 0257-1692

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 10: Αναφορά στην Ήπειρο. Ναύπλιο 1995.  Διεύθυνση έκδοσης: Ιωάννα Παπαντωνίου - Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά ETHNOGRAPHICA 10: Tribute to Epirus. Nafplion 1996. Editor: Ioanna Papantoniou - Cleo Gougoulis. Bilingual edition: Greek-English. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 10: Αναφορά στην Ήπειρο. Ναύπλιο 1995. Διεύθυνση έκδοσης: Ιωάννα Παπαντωνίου - Κλειώ Γκουγκουλή. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά ETHNOGRAPHICA 10: Tribute to Epirus. Nafplion 1996. Editor: Ioanna Papantoniou - Cleo Gougoulis. Bilingual edition: Greek-English. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 9: Αφιέρωμα στο παιδικό παιχνίδι. Ναύπλιο 1993. ETHNOGRAPHICA 9: Children’s play. Nafplion 1993. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 9: Αφιέρωμα στο παιδικό παιχνίδι. Ναύπλιο 1993. ETHNOGRAPHICA 9: Children’s play. Nafplion 1993. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 8: Ο χορός στην Ελλάδα. Ναύπλιο 1990-1992 ETHNOGRAPHICA 8: The Dance in Greece. Nafplion 1990-1992. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 8: Ο χορός στην Ελλάδα. Ναύπλιο 1990-1992 ETHNOGRAPHICA 8: The Dance in Greece. Nafplion 1990-1992. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 6: Αφιέρωμα στην Τεχνολογία. Ναύπλιο 1989. Διεύθυνση έκδοσης: Στέλιος Παπαδόπουλος ETHNOGRAPHICA 6: On Technology. Nafplion 1989. Editor: Stelios Papadopoulos. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 6: Αφιέρωμα στην Τεχνολογία. Ναύπλιο 1989. Διεύθυνση έκδοσης: Στέλιος Παπαδόπουλος ETHNOGRAPHICA 6: On Technology. Nafplion 1989. Editor: Stelios Papadopoulos. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Pinterest
Αναζήτηση