Γλώσσα

Collection by Nik l

15 
Pins
nik l
Show evidence in your writing. Free poster

Evidence in Writing Poster

Use this poster / anchor chart to help your students pull the supporting evidence and details out from the text. Graphics credit: KPM doodles...

Teaching With a Mountain View: Top 10 Tips for Building Fluent Readers + Link Up!

Top 10 Tips for Building Fluent Readers - Teaching with a Mountain View

We have all heard about the shift that happens, usually between second and third grade, when students (should) go from learning to read to reading to learn. Unfortunately, for some students, their ability to read to learn is stifled by their inability to read fluently. Even for those kids who can read at an average ... Read more

Farmhouse Fact or Opinion Freebie -- for lower grades but great definition and examples

Farmhouse Fact or Opinion

Facts and opinions are often a difficult concepts for students. This activity will help students to recognize the difference between facts and opinions by using opinion clue words. What is included in this bundle: Fact and Opinion Poster Opinion Word Poster Fact and Opinion Sorting Card Activity...

Teaching Comprehension

Favorite Picture Books for Teaching Comprehension

One of the first words my students learned this year was metacognition or thinking about your thinking. (I was pleased to see that some of...

Αφίσα: Εκφράζω την άποψή μου

Αφίσα: Εκφράζω την άποψή μου

Επισυνάπτεται αφίσα, η οποία μπορεί να αποτελέσει και ατομικό γλωσσικό στήριγμα, αν τυπωθεί σε μικρό μέγεθος, με επιλογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί, στην προσπάθειά του να εκφράσει, προφορικά ή γραπτώς, την άποψή του. Πατώντας πάνω στην εικόνα, που ακολουθεί, θα σας παραπέμψει το αρχείο, για να το κατεβάσετε.

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορ...

Πώς επιμηκύνουμε μια πρόταση

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορ...

Περιγραφή αντικειμένου

Θρανία - εκπαιδευτικό υλικό δημοτικού

Περιγραφή αντικειμένου

Νηπιαγωγός για πάντα....: Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Διαβάζοντας ένα Βιβλίο στην Τάξη:Πίνακες Αναφοράς,Φύλλα Καταγραφής & Εργασίας

Το Εξώφυλλο του Βιβλίου Το Ζάρι της Ιστορίας Μετά την αφήγηση της ιστορίας, μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά το παρακάτω ζάρι: Τα Στοιχεία της Ιστορίας Σε μια προσπάθεια να εστιάσουμε την προσοχή των παιδιών σε συγκεκριμένα στοιχεία της ιστορίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω πίνακες αναφοράς Παράλληλα μπορούμε να συμπληρώσουμε τα παρακάτω φύλλα καταγραφής με όλη την ομάδα ή να δώσουμε ατομικά φύλλα εργασίας Τα 2 τελευταία φύλλα εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια…

Βρες τα αντίθετα

Θρανία - εκπαιδευτικό υλικό δημοτικού

Βρες τα αντίθετα

Fun, contemporary back-to-school lesson! Have your students draw "selfies" and describe their summer via text message prompts. Makes for a great bulletin board display!!

All About Me Selfie + Writing Prompts | Fun New Years Activity!

Fun, contemporary back-to-school lesson! Have your students draw "selfies" and describe their summer via text message prompts. Makes for a great bulletin board display!!