Σοφία Πετροπούλου

Σοφία Πετροπούλου

Σοφία Πετροπούλου
More ideas from Σοφία
Biscuits & Berries Blog  cute idea!

Chalkboards are extremely trendy right now! To give your guests something sweet to read, display a relationship timeline chalkboard. If you want to make your own chalkboard, you can purchase chalkboard paint at a majority of craft stores.