Εξερευνήστε αυτές και άλλες ιδέες!

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

The Safavid Empire: Ruled by Shi'ites. Turkic warriors were a problem, but rulers of the region brought them under control. Same rulers posed threat to Shahs however. Rulers were assigned villages and peasant labor for support. The Safavids were less market oriented than the Ottomans. Persian was the language of the state and Persian etiquette was used in the courts. The bureaucracy of the Safavids contained both recruited slaves which were also used in the army, and Persian Religious…

The Safavid Empire: Ruled by Shi'ites. Turkic warriors were a problem, but rulers of the region brought them under control. Same rulers posed threat to Shahs however. Rulers were assigned villages and peasant labor for support. The Safavids were less market oriented than the Ottomans. Persian was the language of the state and Persian etiquette was used in the courts. The bureaucracy of the Safavids contained both recruited slaves which were also used in the army, and Persian Religious…

Seismic hazard #map, Europe and the Mediterranean region, by the International Geological Correlation Program

Seismic hazard #map, Europe and the Mediterranean region, by the International Geological Correlation Program

What the Roman Empire looked like at its prime in one glorious map

What the Roman Empire looked like at its prime in one glorious map

Territories lost by the Ottoman Empire in the Middle East before World War I

Territories lost by the Ottoman Empire in the Middle East before World War I

Roman Empire during the last year of the reign of Aurelian, 275CE

Roman Empire during the last year of the reign of Aurelian, 275CE

Blog with all things Veteran Related, Vietnam War Era-  http://commonbondveteranscircle.wordpress.com/

Blog with all things Veteran Related, Vietnam War Era- http://commonbondveteranscircle.wordpress.com/

Coincidence? I think not!  Lincoln and Kennedy similarities

Coincidence? I think not!

Coincidence? I think not! Lincoln and Kennedy similarities

Ελεύθερος Αρθρογράφος: Καππαδόκες, Αρμένιοι και Έλληνες στην ανατολική Βυζαντινή Μικρά Ασία: μια εθνολογική προσέγγιση

Ελεύθερος Αρθρογράφος: Καππαδόκες, Αρμένιοι και Έλληνες στην ανατολική Βυζαντινή Μικρά Ασία: μια εθνολογική προσέγγιση

Historical Map - French Indochina 1913

Historical Map - French Indochina 1913

Pinterest
Αναζήτηση