Προσαλέντης Αιμίλιος-Ναυμαχία Greece, History, Boats, Art, Naval History, Painter