Εξερευνήστε αυτές και άλλες ιδέες!

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Four Seasons Activity for Preschool and Kindergarten: Sort story stones or picture stones (or painted rocks) onto wooden circles depicting spring, summer, fall, and winter. A fun seasonal art and craft activity and learning center! ~ BuggyandBuddy.com

Four Seasons Activity for Preschool and Kindergarten: Sort story stones or picture stones (or painted rocks) onto wooden circles depicting spring, summer, fall, and winter. A fun seasonal art and craft activity and learning center! ~ BuggyandBuddy.com

Make a salt handwriting tray from a wooden toy box-how fun for kids!

Make a salt handwriting tray from a wooden toy box-how fun for kids!

Buitenles: rekenopdrachtje doen om zo wasknijpers te verzamelen, daarna estafette om juiste rijtje te vormen en zoveel mogelijk rijtjes te bekomen.

Buitenles: rekenopdrachtje doen om zo wasknijpers te verzamelen, daarna estafette om juiste rijtje te vormen en zoveel mogelijk rijtjes te bekomen.

Story Stones Ideas - 5 Ways to Make and Use Story Stones with Kids

Story Stones Ideas for Kids - 5 Great Ways to Make them & Use them

Story Stones Ideas - 5 Ways to Make and Use Story Stones with Kids

Your child will learn about seasons and the colors changing with this Busy Bag. #busybag #preschool #kidsactivities

Your child will learn about seasons and the colors changing with this Busy Bag. #busybag #preschool #kidsactivities

story stones, hand-painted rocks, childrens literacy, art stones, tell me a story

story stones, hand-painted rocks, childrens literacy, art stones, tell me a story

Rain Cloud Windsock Weather Craft is a great addition to your weather science unit this spring. This art activity is perfect for preschool and elementary

Clouds and Rain Weather Windsock Craft

Rain Cloud Windsock Weather Craft is a great addition to your weather science unit this spring. This art activity is perfect for preschool and elementary

MAP & BINOCULAR CRAFT to go with the story, We're Going on a Bear Hunt (and FREE story retelling printable)~ BuggyandBuddy.com

We're Going on a Bear Hunt Map & Binoculars (with FREE Printable

MAP & BINOCULAR CRAFT to go with the story, We're Going on a Bear Hunt (and FREE story retelling printable)~ BuggyandBuddy.com

Super cute Alphabet Crafts from A to Z for toddler, preschool, prek, kindergarten

Super cute Alphabet Crafts from A to Z for toddler, preschool, prek, kindergarten

Alphabet Flower Garden Spring Activity for Preschool: Fun, hands-on way to learn the ABC's and name practice! ~ BuggyandBuddy.com

Alphabet Activities for Spring: Alphabet Flower Garden Activity

Alphabet Flower Garden Spring Activity for Preschool: Fun, hands-on way to learn the ABC's and name practice! ~ BuggyandBuddy.com

Pinterest
Αναζήτηση