Τα μπλουζ της πόλης: Ανθολογία νουάρ ελληνικού διηγήματος: Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού 2019 – Αθήνα 15 Δεκ... Cyberpunk, Fairy Tales, Sci Fi, Songs, Anthology, Romance, Space Opera, Larry Niven, Werewolf Romances