Εξερευνήστε αυτές και άλλες ιδέες!

Το  Τρίτο Μάτι ή έκτο τσάκρα μεταφέρει την ενέργεια της καθαρής όρασης και Διάκρισης. Βρίσκεται στο κέντρο της κεφαλής μεταξύ των φυσικών μας ματιών. Αυτό το τσάκρα ανοίγει την πόρτα πολυδιάστατα στις αισθήσεις μας, για να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τους πυκνούς περιορισμούς μιας του ΕΓΩ, του υλιστικού, φυσικού μας κόσμου,

Το Τρίτο Μάτι ή έκτο τσάκρα μεταφέρει την ενέργεια της καθαρής όρασης και Διάκρισης. Βρίσκεται στο κέντρο της κεφαλής μεταξύ των φυσικών μας ματιών. Αυτό το τσάκρα ανοίγει την πόρτα πολυδιάστατα στις αισθήσεις μας, για να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τους πυκνούς περιορισμούς μιας του ΕΓΩ, του υλιστικού, φυσικού μας κόσμου,

subscapularis stretch this does wonders for tight neck and shoulders!

subscapularis stretch this does wonders for tight neck and shoulders!

My Chakra Crystals: Mahogany Obsidan - Base, Carnelian - Sacral, Citrine - Solar Plexus, Rose Quartz - Heart, Chrysocolla - Throat, Lapis Lazuli - Third Eye/Brow, Amethyst - Crown by batjas88

My Chakra Crystals: Mahogany Obsidan - Base, Carnelian - Sacral, Citrine - Solar Plexus, Rose Quartz - Heart, Chrysocolla - Throat, Lapis Lazuli - Third Eye/Brow, Amethyst - Crown by batjas88

.
New rights to protect the human brain !!  The human brain is one of the most surprising parts of the body. It is even the focus of many res...

New rights to protect the human brain !! The human brain is one of the most surprising parts of the body. It is even the focus of many res...

Binaural Beats Gamma Wave Focus | Binaural Beats Sound Therapy

Binaural Beats Gamma Wave Focus | Binaural Beats Sound Therapy

chakras... my next tattoo/cover up?  I think so!!

8 Yoga Poses To Help Cervical Spine & Neck Issues

chakras... my next tattoo/cover up? I think so!!

Google+

Google+

528hz Miracle Tone | Raise Positive Vibrations | Boost Positive Energy |...

528hz Miracle Tone | Raise Positive Vibrations | Boost Positive Energy |...

Energy Art, Chakra Jewelry, and Crystal Essences

Energy Art, Chakra Jewelry, and Crystal Essences

Pinterest
Αναζήτηση