Explore Wall Mural Painting, Wall Murals, and more!

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Каин и Авељ, Господ прихвата Авељеву жртву, Господ одбија Каинов принос

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Каин и Авељ, Господ прихвата Авељеву жртву, Господ одбија Каинов принос

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Проповед св. Стефана, Фарисеј Гамалило говори пред првосвештеницима, Кажњавање и протеривање апостола и Каменовање св. Стефана

BLAGO : Decani : Sermon of St.

Byzantine Icons

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Пилат пита хоће ли пустити Христа или Вараву

BLAGO : Decani : 44 Pilate Asking: "Whom will you that I release to you?

CX4K1107.jpg (1200×800)

CX4K1107.jpg (1200×800)

BLAGO | БЛАГО : Дечани : 22, 23 и 24. јануар - Апостол Тимотеј (сцена), св. Анастасије (попрсје), Св. Климент епископ и св. Агатангел (сцена), Св. Павле, Павсирије и Теодотион (сцена), св. Ксенија (попрсје)

BLAGO | БЛАГО : Дечани : 22, 23 и 24. јануар - Апостол Тимотеј (сцена), св. Анастасије (попрсје), Св. Климент епископ и св. Агатангел (сцена), Св. Павле, Павсирије и Теодотион (сцена), св. Ксенија (попрсје)

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Благовести свештенику Захарији

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Благовести свештенику Захарији

2589.jpg (1200×800)

2589.jpg (1200×800)

Освит ренесансе – Нова слика света на српским фрескама 14. века «  Народни музеј у Београду

Освит ренесансе – Нова слика света на српским фрескама 14. века « Народни музеј у Београду

BLAGO | BLAGO : Decani : 217,283,284 StTheopemptus, StAgathonicus and Paradise: St. Mary on the Throne and the Good Thief

BLAGO | BLAGO : Decani : 217,283,284 StTheopemptus, StAgathonicus and Paradise: St. Mary on the Throne and the Good Thief

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Пакао: анђео Господњи гура грешнике у огњену реку и Лазар богати; персонификација Ада са грешницима

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Пакао: анђео Господњи гура грешнике у огњену реку и Лазар богати; персонификација Ада са грешницима

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Адам и Ева тугују пред вратима раја

Serbian Culture and Heritage

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Св. Стефан, ђакон

BLAGO | БЛАГО : Дечани : Св. Стефан, ђакон

Pinterest
Search