Εξερευνήστε αυτές και άλλες ιδέες!

IERSE DOEDELZAK Uilleann Pipes - In de Franse barok treft men muziekstukken aan die musette heten (Louis XIV en XV). In die tijd is de musette, evenals de draailier, bijzonder populair. Daarna vervalt de doedelzak terug tot de oude status van bedelinstrument. De Ierse uilleann pipes is een voortzetting van de met de Franse musette in gang gezette vernieuwing van repertoire en instrumentarium

IERSE DOEDELZAK Uilleann Pipes - In de Franse barok treft men muziekstukken aan die musette heten (Louis XIV en XV). In die tijd is de musette, evenals de draailier, bijzonder populair. Daarna vervalt de doedelzak terug tot de oude status van bedelinstrument. De Ierse uilleann pipes is een voortzetting van de met de Franse musette in gang gezette vernieuwing van repertoire en instrumentarium

Marc van Daal pipemaker  uilleann pipes

Marc van Daal pipemaker uilleann pipes

Here's another pretty stamp, dated 2001, with an Irish Uilleann pipe. We particularly like the depiction of the piper as both a young person and a woman - this would have been pretty much unheard of not so long ago, but now reflects (and encourages) the ongoing revival of this fabulous instrument. (from Ireland)

Here's another pretty stamp, dated 2001, with an Irish Uilleann pipe. We particularly like the depiction of the piper as both a young person and a woman - this would have been pretty much unheard of not so long ago, but now reflects (and encourages) the ongoing revival of this fabulous instrument. (from Ireland)

Ireland 1980 Traditional Music and Dance, Scott 481.  The musician is playing the uilleann pipes, a form of bagpipe that is kept inflated with air, but by using a sort of bellows attached to one arm instead of blowing through a mouthpiece.

Ireland 1980 Traditional Music and Dance SG 467 Fine Used

Ireland 1980 Traditional Music and Dance, Scott 481. The musician is playing the uilleann pipes, a form of bagpipe that is kept inflated with air, but by using a sort of bellows attached to one arm instead of blowing through a mouthpiece.

Ireland 1980 Traditional Musicians With Bodhran, Pipes, & Dancer

Ireland 1980 Traditional Musicians With Bodhran, Pipes, & Dancer

David Naill Smallpipes, probably one of the best pipe makers around.

David Naill Smallpipes, probably one of the best pipe makers around.

Uilleann pipes - My husband's Irish elbow pipes. He is one of the best pipers on the west coast.

Uilleann pipes - My husband's Irish elbow pipes. He is one of the best pipers on the west coast.

Comhaltas: Blog: Traditional Music Classes

Comhaltas: Blog: Traditional Music Classes

Bagpipe....the pipes, the pipes are calling.......  http://snowsgreen.tumblr.com/image/135788720308

Bagpipe....the pipes, the pipes are calling....... http://snowsgreen.tumblr.com/image/135788720308

Pinterest
Αναζήτηση