} Αθήνα 1930 ο πρώτος τηλεφωνικός θάλαμος | ασπρόμαυρη Ελλάδα | Pinterest | Athens, Athens greece and City