Η πρώτη Ελληνίδα Εθνοφύλακας είναι ελεύθερη σκοπεύτρια και άριστη στη βολή Person, Person With Rifle