Περισσότερες ιδέες από το SOFIA
shapes penguin craft | Crafts and Worksheets for Preschool,Toddler and Kindergarten

shapes penguin craft | Crafts and Worksheets for Preschool,Toddler and Kindergarten

Cool Math Activity for Kids - Cup Equations Spinner

Cool Math Activity for Kids - Cup Equations Spinner

Spin & Color a Bug >> Counting and ten frames activity from the Spring Kindergarten Maths Worksheet packet

Spin & Color a Bug >> Counting and ten frames activity from the Spring Kindergarten Maths Worksheet packet

Number of the day pocket chart

Number of the day pocket chart

Free Printable Math Numeracy Cards. Tally, finger cards,and numeral cards can be matched. Help students recognize numbers without having to count.

Free Printable Math Numeracy Cards. Tally, finger cards,and numeral cards can be matched. Help students recognize numbers without having to count.

Composing 10 with Hanger and Clothespins

Composing 10 with Hanger and Clothespins

Vind de verliefde harten. De juf highlight ze. Het getal wat overblijft krijgt een rondje.

Vind de verliefde harten. De juf highlight ze. Het getal wat overblijft krijgt een rondje.

Math strategies: great anchor charts for K and 1st grade math. Could even make tip books for student work stations so these strategies are always close at hand as kids are learning them! | Look around!

Math strategies: great anchor charts for K and 1st grade math. Could even make tip books for student work stations so these strategies are always close at hand as kids are learning them! | Look around!

Math Visual Aide. Bottomless cups - students drop manipulatives through!

Math Visual Aide. Bottomless cups - students drop manipulatives through!

Adding 3 Numbers centers and worksheets that are a lot of fun (lots of great ideas on this blog post!)

Adding 3 Numbers centers and worksheets that are a lot of fun (lots of great ideas on this blog post!)