“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos “Black Death – Gypsy Cult”
7 Pins2.21k Followers
“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos  “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

“Black Death” Collection @ OK magazine November ‘13 “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Photos: Ioanna Tzetzoumi Photo assistant: Martha Amaxopoulou Styling: Lila Koutsioumari, Alexis Foukos Styling assistant: Mary Giatra, Mariantzella Stella, Maria Likari Make –up & hair: Dimitris Stamatiou, Padelis Toutounzis “Black Death” Collection by Pericles Kondylatos Available to buy on-line @ Etsy e-shop: https://www.etsy.com/shop/PericlesKondylatos

Pinterest
Search